कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अशोक कुमार सिहं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमूख ९८४४८६२७४१
राजेन्द्र राउत ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख 9815853206
जितेन्द्र साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१४८०७५२४
दुर्गा कुमारी साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६९११२९५५
गोपीलाल राम सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
कपिलदेव यादव खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२८५५८५१
संजिव कुमार यादव सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८१३८७१४४७
राम बालक पासमान शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा rambalak215@gmail.com 9814756358
प्रकाश चौधरी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०५९२९७६७
प्रकाश चन्द्र दास लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८५०२४५
रंजीत कुमार साह सूचना अधिकारी ito.laxmipurpatarimun@gmail.com ९८१५७७००८८