कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रोशन कुमार चाैधरी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख ९८४२६०२८०४
राजेन्द्र राउत ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख 98५२८७४१०४
जितेन्द्र साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१४८०७५२४
दुर्गा कुमारी साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
गोपीलाल राम सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
कपिलदेव यादव खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२८५५८५१
संजिव कुमार यादव सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८१३८७१४४७
राम बालक पासमान शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा rambalak215@gmail.com 9814756358
प्रकाश चौधरी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०५९२९७६७
भरत दास लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२८७४१०३