सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Electronic Bids

७७/७८ 11/03/2021 - 10:50

टेण्डर रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/06/2021 - 07:27

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 05/15/2021 - 10:52 PDF icon tender.pdf

टेण्डर रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/20/2020 - 14:26 PDF icon CamScanner 12-20-2020 12.27.pdf

क्याटलग बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरीद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 11/02/2020 - 14:52

क्याटलग बिधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 11/01/2020 - 12:43

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 06/10/2020 - 11:29 PDF icon ग्रेडर टेण्डर.pdf

दरभाउपत्र संशोधन गरिएको सुचना ।

७५/७६ 05/17/2019 - 10:39 PDF icon संशोधन.pdf

दोश्रो पटक प्रकाशित दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 05/12/2019 - 10:35 PDF icon दरभाउपत्र.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 04/22/2019 - 10:45 PDF icon बोलपत्र.pdf

Pages