पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रविन्द्र कुमार महत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२८३२६१५
धनिक लाल यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८०४७८७९९७
सुजित कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८१३३१७११२
सुमित्रा लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८४५०४१४९४
नरेश कामैत लेखापाल ९८६२८५८६४४