प्रमुख प्रशासकिय अघिकृत र लेखा प्रमुखको पदमा जिम्मेवारी पाउनु भएका श्री घनिक लाल यादव (प्र.प्र.अ.) र नरेश कामैत (लेखा प्रमुख) लाई लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।