क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।